Buurt- en belangenvereniging Ver-Hitland

Biljarten, varen, ooievaars en meer

Dat biljartvarkentje zullen we eens even wassen
Beetje kaal he.
De laatste hand (bijna)
Dit is het onder andere het vervolg: Een van de sublieme caramboles van Fred!
De biljarters komen uit alle hoeken en gaten. Deze twee komen zelfs onverschrokken met de pont.
De biljartclub sloot het seizoen 2010/2011 af met een feest(elijke)  avond.
Bewonderende blikken. Andre kan als veerman goed aanleggen en....alles mishouden!
Kampioen 2010/2011 en winnaar van de wisselbeker zonder oren is Piet van Walsum.
De voorzitter en de secretaris overhandigden hem deze trofee.
Fred won ook een prijs. Ik dacht voor de langste partij. Hij was er in elk geval blij mee.
Verder gingen nog verschillende attributen van hand tot hand maar waarvoor weet ik echt  niet meer.
Dirk had ook prijs maar.. hij "berekent" zelf de uitslagen al geeft hij de pc de schuld.
Teun kon zijn verlies slecht verdragen en waarschuwde Piet om niet weer te winnen.
De biljartclub gaat een avondje uit en Karel en Corrie van de Pol zorgen voor het vervoer.
Een waarschuwing "maak het niet te laat" of zomaar een vingerwijzing?
Aangekomen in de maasstad draait Karel een ererondje.
Vanaf de 33ste verdieping van de Montevideo woontoren. Het was wel ff klimmen.
Gelukkig ging ook bij onze gastheer Peer het licht aan.
Op Leefgoed de Olifant wordt de bestaande tv-mast gestreken.
Er zit een tak in de weg. Anton weet raad.
Het bovenste al ingekorte deel van de antennemast is gedemonteerd.
Het door Fred en zijn dochters geprefabriseerde nest ligt ondersteboven.
Met moeite wordt het nest met de door Johan gemaakte schoren aan de mast gelast.
Lassen.......
Lassen.......
en bakken..........?
Het monteren van het bovendeel ging niet van een leien dakje.
Anton je kan weer de boom in.
Hij staat.
Waar blijven nou die ooievaars?
Als ik een ooievaar was wist ik het wel.
Teun gaf een stormwaarschuwing , krabt Anton zich daarom achter zijn oren?
Aardig nest maar ik mis mijn lorre(n).
Ooievaar op landgoednest.
Duidelijk zichtbaar ontspannen ooievaar.
in volle vlucht..
efkes fourageren ..
't echtpaartje settelt
Kerstborrel dec. 2012 in De Olifant: Fred is gul met de lekkere erwtensoep
Een saxofoontrio verwlkomde de gasten.
Ook Ger kan opscheppen.
Het zangkoor "euterpe" verhoogde zo mogelijk de gezelligheid nog met  prachtig zangspel.
Intocht sinterklaas in Ouderkerk met de veerboot circa 1960.
De alom bekende dagpauwoog.
Hitlandse grote bonte specht.
Op het vinken"touw".
Dijk maaien en gelijk opzuigen najaar 2010.
Hitland vanaf Ouderkerk gezien
Aanleg "1e vogelstrand. Voor mei 2011 wordt dit strand in oostelijke richting uitgebreid.
De aanleg vanaf de andere kant gezien.
De vogels maken er dankbaar gebruik van.
Laag water.
Herfst 2010: /De Werkhaven Hitland wordt uitgebaggerd.
Karel zal blij zijn als hij weer op z'n ouwe plekkie ligt.
Lex heeft (bagger)buren.
Een van de veertien ransuilen die maart 2011 in de nabijheid van steenoven De Olifant zaten.
Nog een, of is het dezelfde? In deze boom bij de fam van der Klocht zaten er zelfs wel zo'n 25.
buitendijkse afgraving van zellingterrein met o.a. kleiwand voor nestgelegenheid oeverzwaluwen
de door de zwaluwen uitgegraven nestholtes van ong, 50 cm diep zijn hier te zien
Marjolein Meijer (van de Berini's) vroegere bewoonster van de haven trad op in de Olifant
Haar trio bespeelde een heel scala aan instrumenten
De aanwezigen kregen een prima optreden voorgeschoteld
Vanwege het mooie weer kon er buiten gepauzeerd worden
07-2011:  De wetering langs het centrale fietspad in de polder wordt uitgebaggerd met een pompboot.
De bagger wordt met de baggerboot opgezogen en door een pijpleiding naar depot getransporteerd
Ochtendzon op blad en tak.
Takke(n)"zooi" van appelbomen.
Bijna liggend op het ijs.
Berijpte takjes
de aanlegplaats van de veerboot gaat veranderen, daarom de huidige situatie vastleggen,
even aan de andere kant  vaan de dijk kijken
Sjanie