Buurt- en belangenvereniging Ver-Hitland

Nieuws

27-01-2020

Joris Twigt 1936-2020

Joris Twigt 1936-2020

Heel plotseling moesten wij afscheid nemen van Joris Twigt.

Na een actief en arbeidzaam leven kwam er op de leeftijd van 83 jaar plotseling een einde aan zijn leven.

Joris heeft 83 jaar op Ver-Hitland gewoond en daarbij 40 jaar in het bestuur van onze buurtvereniging gezeten.

Hij werkte  o.a. mee aan de tot standkoming van de straatverlichting in ons buurtschap en hij heeft zich hard gemaakt voor het rolstoel geschikt maken van het Ouderkerkselaantje.

Veel deed hij achter de schermen, een stil figuur die op zijn eigen wijze veel betekend heeft voor ons buurtschap.

Wij wensen Magda de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van het verlies van Joris.

 

Het bestuur,

08-10-2019

Teun Stougie

Teun Stougie

Een bevlogen mens ging van ons heen

Teun Stougie

 

In de leeftijd van 78 jaar

 

Een mens zoals beschreven op zijn rouwkaart: tot op het laatst vriendelijk, bezig, behulpzaam, grappend, muzikaal, spelend met woorden, inventief, klussend, geïnteresseerd, biljart en mondharmonica spelend, dat was Teun: gewoon zichzelf.

 

Wie herkent hem niet in bovenstaande.

 

Voor ons als buurtvereniging heeft hij veel betekend, zo zat hij jaren in het bestuur van de vereniging.

Ook hebben we jaren als vereniging, voordat het buurthuis er was, bij Teun in de schuur onze avonden gehouden, denk dan aan de dam- en biljartavonden, spelletjes doen (hij verzon de meest bijzondere dingen ook voor de havenfeesten) toneelavonden en Sinterklaasavonden.

Ook memorabel is de bijzondere fototentoonstelling die in zijn schuur gehouden is.

 

De laatste jaren organiseerde Teun ook de zonnebloemwedstrijden op Hitland die hij dan ook op geheel eigen wijze voorzag van commentaar.

 

Moest er worden geklust bij het buurthuis of hout gezaagd worden, ook dan was hij altijd aanwezig.

 

Teun was een man van weinig woorden maar des te meer van daden!

Zo zullen wij hem nog lang herinneren.

 

Wat zullen we je missen Teun, zowel op Hitland als op de buurtvereniging.

 

Wij wensen Nel, de kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte toe bij het verlies van Teun.

 

Namens het bestuur.

21-12-2018

Bomen Hitlandselaan worden toch gekapt!

Bomen Hitlandselaan worden toch gekapt!

 

Zoals iedereen wellicht al heeft kunnen lezen worden 230 bomen aan de Hitlandselaan gekapt. Vanuit de buurtvereniging hebben geprobeerd dalternatieven te geven met als doel dit unieke laantje in de huidige vorm te behouden. Dat is niet gelukt. Hieronder staat de mail aan het Dagelijks Bestuur van het recreatieschap/wethouder van 6 december en daaronder het antwoord van het bestuur op 17 december.

We moeten nu maar hopen dat er uiteindelijk een mooi laantje voor terugkomt. Het is nog maar de vraag of wij dat nog zullen meemaken.

 

 

 

Email van buurtvereniging aan wethouder De Haas.

Verstuurd op 6 december 2018

 

Geachte heer de Haas, beste Daan,

 

Helaas ben ik niet in de gelegenheid om vanavond bij het inloopspreekuur te zijn. Met het buurtbestuur hebben we e.e.a. bekeken. We vinden van het verhaal drie dingen:

 

  1. De vraagstelling van het onderzoek is niet goed. Die gaat er namelijk vanuit dat de weg opgehoogd/aangepakt moet worden. De vraagstelling luidt namelijk: "Zijn de bomen te behouden als de weg opnieuw wordt opgebouwd? Wij vinden dat de vraagstelling zou moeten zijn: Hoe kunnen we deze unieke bomenrij behouden en toch verkeer gebruik laten maken van de Hitlandselaan. Daar kan dan uitkomen dat er alleen fietsers/wandelaars doorheen mogen en er een weg naast wordt gelegd. De weg helemaal wordt afgesloten voor verkeer of een andere methodiek wordt verzonnen om het wegdek te repareren. De vraag zoals die nu gesteld is geeft geen ruimte voor andere opties en is dus niet goed en veel te veel gericht op het verkeer en niet op de bomen. 

Er staat in het huidige onderzoeksrapport bij de conclusies letterlijk: "als behoud van de bomen de inzet is dan moeten ze, behoudens reguliere snoei, volledig met rust gelaten worden". Wij vinden dat dit de inzet moet zijn. En niet het opbouwen van een nieuwe weg.

 

  1. Bij een ingrijpende gebeurtenis is het gebruikelijk dat er een second opinion wordt gedaan. Een andere gespecialiseerd bedrijf maakt de analyse en komt met de aanbevelingen. Dat zouden we hier ook willen voorstellen. Op basis van een analyse van één adviesburo deze kapmaatregel nemen is niet professioneel. 

 

  1. Er staat ergens in de toelichting dat de bomen 30 jaar mee kunnen maar nu al 50 zijn. Alsof dat een reden is voor de bomenkap. Ik hoop niet dat de gezondheidszorg ook zo gaat denken. "Je gaat al langer mee dan verwacht dus we stoppen met de behandling". In het onderzoek staat dat de gezondheid van de bomen matig is. Maar met een matige gezondheid kun je nog steeds een mooi leven hebben.

 

Ik hoop van harte dat jullie op 12 december bovenstaande zaken meenemen en nog even een pas op de plaats maken.

 

Groet,

Namens het bestuur van buurtvereniging Ver-Hitland.

 

Ger Jacobs

Voorzitter

 

+++++++++++++++++

 

Reactie van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Hitland

Email van 17 december

 

Beste Buurtvereniging Ver-Hitland, beste Ger Jacobs,

 

Eerder deze maand heeft u een vragenlijst ingestuurd t.a.v. de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Hitland. Via deze weg wil ik u bedanken voor het insturen van de vragenlijst en deze namens het bestuur graag beantwoorden.

 

In de tussentijd heeft het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Hitland vergaderd over de Hitlandselaan. Het Dagelijks Bestuur heeft tijdens deze openbare vergadering de voorgenomen reconstructie van de Hitlandselaan besproken en toegelicht aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur heeft tijdens de vergadering besloten tot het reconstrueren van de Hitlandselaan op korte termijn, in 2019. Doorslaggevend voor dit besluit en met inachtneming van alle zienswijzen en achtergrondinformatie is de veiligheid van alle bezoekers aan Park Hitland. Uit onderzoek blijkt dat dit op de Hitlandselaan onvoldoende kan worden gegarandeerd vanwege de staat van het wegdek, maar ook vanwege de gesteldheid van de bomen.

 

Vragen Buurtvereniging Ver-Hitland

Het Algemeen Bestuur heeft onder meer uw zienswijze meegenomen in de bespreking van het voorgenomen besluit en heeft geconstateerd dat er voldoende informatie beschikbaar is om een weloverwogen besluit te nemen. Het bestuur heeft dan ook besloten om de reconstructie op korte termijn in 2019 uit te voeren, waarbij de (verkeers-)veiligheid wel degelijk een (zo niet de belangrijkste) reden was om het besluit nu te nemen. In uw eerste vraag spreekt u over een zin die in de Boom Effect Analyse genoemd wordt. Deze conclusie is extra toegelicht door het adviesbureau met de volgende reactie: “Elke uitvoering van werkzaamheden aan de weg zal gevolgen hebben voor de vitaliteit van de bomen. Hierdoor kan ook bij uitvoering van zelfs de meest minimale werkzaamheden niet aan het kappen van bomen ontkomen worden.” Het bestuur is verantwoordelijk voor de veiligheid van alle bezoekers aan Park Hitland. Momenteel kan de veiligheid onvoldoende worden gegarandeerd, en het bestuur wil beslist eventuele ongelukken voor zijn door daar proactief naar te handelen wanneer uit de uitkomsten van onderzoeken blijkt dat dit noodzakelijk is.

 

Op het gebied van alternatieven heeft het bestuur zich ook goed laten adviseren. Helaas zijn er in het geval van de Hitlandselaan geen alternatieven. De realiteit is dat de vitaliteit van de bomen al jaren afneemt. In deze regio en onder de omstandigheden langs de Hitlandselaan spreken experts van een bijzondere situatie dat de bomen langs deze laan nog steeds overeind staan. Welke vorm van onderhoud aan het wegdek dan ook: het betekent onherroepelijke schade voor de wortels van de bomen met afsterving tot gevolg. Het bestuur heeft er voorts voor gekozen om het onderhoud/de werkzaamheden aan de Hitlandselaan in één keer uit te voeren, zodat de weg voor alle gebruikers weer zo snel mogelijk gebruikt kan worden en er veilige situatie kan worden gegarandeerd.  

 

Toekomstbeeld Hitlandselaan

Eén ding is zeker: er komt een mooie Hitlandselaan terug na de reconstructie, waarbij de landschappelijke waarde en het toekomstige beeld van de Hitlandselaan een belangrijk onderdeel is. Het bestuur is een traject gestart, waarbij iedereen mee kan denken over hoe de Hitlandselaan er na de reconstructie uit moet komen te zien. Deze mogelijkheid wil ik dan ook graag nogmaals bij u onder de aandacht brengen. Tijdens een nieuwe bijeenkomst (begin 2019) kunnen betrokkenen meedenken over het toekomstbeeld van de Hitlandselaan, welk verkeer er bijvoorbeeld wel of niet over de nieuwe laan mag rijden en welke beplanting er na de reconstructie terug moet komen om wederom een karakteristieke laan te creëren. Aanmelden kan bij het recreatieschap via info@hitland.nl, onder vermelding van ‘Meedenken over toekomstbeeld Hitlandselaan’.

 

Ik vertrouw erop u hiermee van voldoende informatie te hebben voorzien.

 

Met vriendelijke groet,

 

Roxanne den Ouden

Secretaris

Dagelijks- en Algemeen Bestuur Recreatieschap Hitland

E: Roxanne@hitland.nl

T: 0180-31 71 88