Buurt- en belangenvereniging Ver-Hitland

Bestuur

Samenstelling

 

Het bestuur bestaat uit maximaal 7 leden. Uitgangspunt is dat het bestuur een  afspiegeling is van het buurtschap Ver-Hitland. "Bovendijkers", "benedendijkers", "havenbewoners" en ook donateurs, Dit zijn veelal (ex-) Hitlanders die het buurtschap een warm hart toe dragen.

 

Het bestuur kent op dit moment de volgende samenstelling:

 

  • Henk Riepema: Voorzitter, 06-54780144, email: henkriepema@hotmail.com
  • Jan Verduijn: Financiën, 06-38938920, email: vbm@kpnmail.nl
  • Gert van der Klocht: Bestuurslid, 06-53819164, email: vanderklocht.jr@kliksafe.nl
  • Secretaris (vacature)